Мисия

Ние, екипът на Про Спорт Психологически център, си поставяме следните цели:

  • Да допринасяме за изграждането на нова визия за статуса, същността, ролята и възможностите за приложение на психологията в спорта.
  • Да проучваме, събираме, анализираме и разпространяваме информация в областта на спортната психология и да поддържаме контакти и да обменяме опит с български и чуждестранни сходни структури.
  • Да съдействаме за повишаване на квалификацията на специалисти в областта на спорта на различни нива.
  • Да прилагаме съвременните постижения на спортната психология и спортно-психологическото консултиране.
Дейности

В Про Спорт Психологически център:

  • Разработваме и провеждаме системна психическа подготовка на индивидуални състезатели и отбори.
  • Осигуряваме възможност за индивидуално и отборно консултиране.
  • Предоставяме възможност за консултиране на деца, активно занимаващи се със спорт, и техните родители.
  • Организираме обучителни курсове и семинари с треньори и специалисти в сферата на спорта.
  • Предлагаме индивидуална психологическа помощ и консултиране на различните етапи на спортната дейност и след приключването на спортната кариера.
Новини
На 30 ноември 2006г. ще се проведе пресконференция на Спешъл Олимпикс България.
» Вижте повече «
Настоящи проекти
Сайт на седмицата
    Athletic Insight    
интересно и безплатно он-лайн списание по спортна психология